الاحد ، 21 اكتوبر 2018
کمينه   
 

 

پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی- تاریخی


با تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و به دنبال آن پژوهشگاه، پژوهشكده‌ها به عنوان ساختار اصلي و در بردارنده ماهيت پژوهشي تشكيلات جديد، پديد آمدند. بدين ترتيب مركز باستان‌شناسي به پژوهشكده مردم‌شناسي، آزمايشگاه مركزي حفاظت و مرمت به پژوهشكده حفاظت آثار فرهنگي- تاريخي تغيير نام يافته و در چارچوب نوين، فعاليت خود را ادامه دادند.بنابر ضرورت انجام مطالعات معماري و شهرسازي، پژوهشكده جديدي به نام ابنيه و بافت‌هاي فرهنگي- تاريخي كه پيش از اين سابقه‌اي نداشت نيز شكل گرفت و از سال 1380 به طور رسمي آغاز به كار نمود.

پژوهشكده بناها و بافت‌ها با هدف توسعه و تقويت ابعاد پژوهشي و منابع علمي و فرهنگي و فراهم نمودن زمينه‌هاي شناخت معماري و شهرسازي ايران، مركب از سه گروه پژوهشي بناهاي تاريخي، بافت‌هاي تاريخي و تزئينات وابسته به معماري سازمان يافت. گروه پژوهشي باغ و منظر كه پيش از اين در چارچوب گروه مطالعه و پژوهش باغ ايراني در زير مجموعه معاونت امور فرهنگي به فعاليت مي‌پرداخت نيز از انتهاي سال 1383 به پژوهشكده بناها و بافت‌ها پيوست و با بسط فعاليت‌هاي خود در حوزه منظر و باغ‌سازي، مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع منظرسازي در معماري ايراني را در دستور كار خويش قرار داد

پژوهشکده بناها و بافت های تاریخی و فرهنگی

رئیس پژوهشکده: دکتر مهناز اشرفی

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر

تلفن: 66758760-021

دورنگار: 66758761-021